Fredrick Federleys hemsida med nyheter och dagsaktuella inlägg.

Allmänna villkor för hemsidan1: Användning av vår hemsida

Genom att använda vår hemsida accepterar du dessa allmänna villkor och vår integritetspolicy. Om du inte samtycker till dessa villkor bör du inte använda vår hemsida.


2: Innehåll på hemsidan

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på vår hemsida utan föregående avisering. Vi gör allt för att se till att allt innehåll är korrekt och uppdaterat, men vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnade uppgifter.


3: Användning av innehåll

Innehållet på vår hemsida, inklusive texter, bilder och design, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Det är inte tillåtet att använda eller reproducera detta innehåll utan vårt uttryckliga tillstånd.


4: Analyser och citat

Du får gärna använda analyser och citat från vår hemsida i din egen research eller i andra sammanhang, så länge det görs i enlighet med god sed och sker utan kommersiellt syfte. Dock är det viktigt att kontakta Fredrick innan delning eller publicering av någon form.


5: Krönikor

Krönikor publicerade på vår hemsida är fria för att dela, med förbehållet att alltid ange källan och skribenten.


6: Ansvar

Vi tar inte ansvar för skador som uppstår som en följd av användningen av vår hemsida eller av innehållet på den.


7: Ändringar av allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.


8: Tillämplig lag

Dessa allmänna villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol.