Fredrick Federleys hemsida med nyheter och dagsaktuella inlägg.

EU Aktuellt


Kommentarer och analyser på det senaste som händer inom EU och världspolitiken.

Ukraina talar klarspråk

2023-01-31


Igår talade Ukrainas premiärminister klarspråk och lät meddela att ambitionen är att inom två år bli medlem i EU. Jag kommenterade här om veckan att jag såg denna ambition i de insatser som görs för att städa upp i den utbredda korruptionen i Ukraina. I Politico kan ni läsa mer. 

Detta kommer at bli en grannlaga utmaning för både Ukraina och EU. EU bör ställa sig positivt till ambitionen och göra vad som går för att möjliggöra en anslutning. Samtidigt kan EU inte göra alltför stort avkall på uppsatta regler. Fler knackar på dörren och EU måste klara att hålla korruption mm på lägsta möjliga nivå. 

Samtidigt innebär ett medlemskap för Ukraina, ifall Ryssland då ännu intre dragit sig tillbaka, att unionen skulle vara i direkt krig. Det kommer att vara en svår sak att hantera för många. 


- Fredrick Federley 

Väck liv i det östliga partnerskapet

2023-01-19


Det är helt naturligt att det är fullt fokus på den dagliga utvecklingen i Rysslands anfallskrig mot Ukraina och att fullt ut stödja Ukraina. Samtidigt måste vi klara av att fortsätta dialogen med de andra stater som ligger mellan EU och Ryssland. 


Det östliga partnerskapet som var avsett att närma dessa stater och EU har med tiden under de senaste tio åren kommit att falla i mer eller mindre offentlig glömska. Partnerskapet behöver få ny prioritet och energi. 


Det finns all anledning att misstänka att de ryska ambitionerna sträcker sig utanför Ukraina. EU bör med enorm varsamhet se utvecklingen av en utökad rysk inflytelsesfär. Möten, handel och stärkta ambitioner mot korruption i post-sovjetiska stater måste bli högsta prioritet. Det finns också all anledning att se hur en säkerhetspolitisk dialog kan utvecklas där NATO behöver vara en självklar aktör.  


- Fredrick Federley 

Vad blir de långsiktiga konsekvenserna?

2023-01-17


Just efter att kommissionens ordförande Ursula von det Leyen lämnat Kiruna och det svenska ordförandeskapet åker hon till Davos för att delta i Word Economic forum. På plats och ort klargör hon att resan mot ”net Zero emissions” ligger fast och är den ”största transformationen i vår tid”. 


Samtidigt på hemmaplan famlar bokstavligen regeringen efter alla tänkbara källor till elektricitet och har redan tidigare gjort avkall på de mål som är uppsatta för landet och som ska bidra till det europeiska målet. 


Hur regeringen ska hantera detta är höljt i dunkel. Mest troligt kommer en saftig nota så småningom från kommissionen. 


Förändrade regler kring vindkraft och en solkraftsreform är de snabba vägarna för att rätta upp vad som nu håller på att gå fel. Långsiktigt kan kärnkraft mkt väl fylla en viktig funktion men det är så långt bort att det inte gör skillnad på många mandatperioder. Om det ens blir av. 


Därtill kommer frågorna om uppgradering av måttet och den mest brännande punkten kring energilagring fortfarande att vara i stiltje så länge regeringen svara på dagens kriser med kärnkraft som enda lösningen.


- Fredrick Federley 

Klockren start för det svenska ordförandeskapet

2023-01-13


De som sammantaget planerat början för det svenska ordförandeskapet har lyckas och det är tio och av tio i betyg. Syftet är klart inte att exotifiera norra Sverige utan att visa på hur norra Sverige är mitt i EU i form av rymdteknik, mineraler, klimat, miljö och att visa att Sverige är ett till ytan stort land. 


Kommissionärerna lär inte glömma detta besök. Vare sig för det faktiska innehållet eller de mer upplevelseinriktade inslagen som ishotell och hundsläde. 


Regeringen och regeringskansliet har utfört detta på ett mycket bra sätt och till skillnad från andra ordförandeskap lyckats visa på Sveriges bredd på ett sätt som stannar i minnet.


Sedan måste man ge LKABs kommunikationsavdelning beröm för att plantera en nyhet precis när gräddan av europeisk politik är på plats. Fyndigheter av jordartsmetaller är oerhört viktigt men jag vet också att jag pratade med LKAB om fyndigheter i slagg redan för drygt tre år sedan och även att man trodde sig kunna finna brytbara fyndigheter.


- Fredrick Federley 

Hornet i sidan på EU.

2023-01-11


Hornet i sidan till EU är något som många autokratier och diktaturer har. Ett EU som håller samman och fortsätter att bygga på värderingar utgör två hot. Dels det reella handelshotet. Det är världens största marknaden och ju mer marknaden frigörs inom unionen desto större blir ekonomin. Den som är ekonomiskt stark och enig är också globalt politiskt stark.


Det andra är att när den liberala demokratin möter motstånds på flera håll så lyckas EU, så här långt, hålla de utmaningarna stången med ett par undantag. Att leva fritt och öppet är en provaktion för många ledare som söker att kontrollera sin befolkning. EU är med andra ord, som byggt på värden, ett hot mot den som har en annan världssyn.


Det kommer av dessa två anledningar alltid att finnas en anledning från den som vill öka sin egen makt, ekonomi eller fortsätta att kontrollera sin egen befolkning under diktatoriska former att se EU som ett hot.


Det största EU kan göra för att möta detta är att leverera i reformer för sin befolkning, fortsätta bygga ekonomin och att inte ge avkall på sina värderingar. Skulle EU välja att sluta sig, ger det argument för den som är autokrat eller diktator att visa på att ”inte ens EU kunde hålla ut”.


- Fredrick Federley