Fredrick Federleys hemsida med nyheter och dagsaktuella inlägg.

Fokus-

områden

Jag tror på en balans mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Genom en öppen och aktiv debatt skapar vi tillsammans en stark och hållbar framtid för alla våra medborgare.


I en demokrati är samtal basen och jag uppmuntrar alla att delta i dessa och arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid.

AI - Artificiell Intelligens


Vi står mitt i ett paradigmskifte så stort att vi ännu inget ser. Lockelsen med den senaste tidens AI-producerade bilder, konversationer och texter har varit enorm. Men få verkar ha funderat i ett vidare perspektiv kring vilka samhälleliga förändringar vi står inför när AI gör sitt intåg på allvar. De är enorma.

EkonomiI slutänden landar det mesta i ekonomiska premisser, konsekvenser och utveckling. Är det ekonomiska systemet i en större omvändning än vi vill inse givet hur vi numera hanterar offentliga finanser där EU lånar pengar, medlemstater kompenserar både förtag och privatpersoner på ett sätt vi sällan skådat?


Försvar &

Säkerhet


2000 till 2007 medverkade jag på Folk och försvars konferens i Sälen. Jämfört tonläget då är det en helt annan värld idag. Naivitet från goda år är bytt mot en mer realistisk syn på framförallt vår östliga stora granne men också en rad andra (numera glömda?) hot om terror, cyber mm. Men vilka är våra framtida säkerhetsutmaningar, egentligen?


Djurskydd


Civilisation handlar i lika delar om värdighet för människan och för de som människan bär ansvar. Debatterna är ofta både komplicerade och känslomässigt laddade.

Djurskydd har och kommer alltid att vara frågor som står mig nära.

Jordbruk & skog


Förutsättningen för landet och för att vi ska kunna

klara oss i vardagen är jord- och skogsbruket.

Debatten är het om den viktiga skogen men ofta utifrån hårt polariserade ståndpunkter som vare sig gagnar biologisk mångfald eller klimatet för att inte nämna alla de som vårdat skogen och gjort stora insatser för att en dag ha en utkomst från den. 


Kring jordbruket har vi knappt någon debatt alls. I takt med att avståndet mellan matkonsument och matproducent blir större bedömer media att matproducentens perspektiv, försörjningsgrad mm inte är relevant.

Jordbruk och skogsfrågor är alltid i ropet och Fredrick har ett stort Intresse för dessa.

EU


EU är den viktigaste arenan för att genomföra svensk politik och att ge lyftkraft för framtidsreformer. Sverige har alltid haft en mycket omogen insikt i varsom sker och hur debatten först.

     

  I skuggan av corona och Rysslands anfallskrig mot Ukraina händer stora saker så som att EU lånar pengar och     därmed får en reell finanspolitik och därtill köps nu vapen.


Är EU som stat just runt hörnet? Och vad händer när Europas politiker vill låna mer för att göra mer? Dessa frågor ser jag i dag ingen debatt omkring men de är oerhört viktiga att diskutera och att lyfta blicken för vilket EU det är vi håller på att skapa med de beslut vi tar i dag.

För Fredrick är miljö och klimatfrågor en viktig fråga. Det handlar om våra barns framtid.

Klimat, Miljö & Energi


Som liberal ser jag det som min högsta prioritet att säkerställa att vår planet och dess medborgare får leva i en hållbar miljö.


Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna vi står inför idag, och det är viktigt att vi agerar snabbt och effektivt för att begränsa dess effekter.


Detta innebär att vi måste satsa på forskning och utveckling av nya, förnybara energikällor, samtidigt som vi minskar våra utsläpp av växthusgaser.


Detta är inte bara viktigt för miljön, utan också för att säkerställa en hållbar ekonomi och skapa nya arbetstillfällen inom den gröna sektorn.

Samhället & Socialpolitiken


Jag övertygad om att socialpolitiken är en avgörande fråga för att skapa ett rättvist och inkluderande samhälle. Tyvärr har detta ämne fått mindre uppmärksamhet i takt med att våra samhällen har minskat de synliga problemen med sociala utmaningar och en växande medelklass.


Detta kan leda till en verklighetsförvrängning där människor tror att allt är väl och därför inte ser vikten av att fortsätta kämpa mot de sociala orättvisorna som fortfarande existerar.


Men sanningen är att våra samhällen fortfarande har många utmaningar som kräver

en aktiv och kontinuerlig debatt och handling. Och utan en debatt och fokus på

socialpolitiken kommer vi aldrig kunna skapa det starka och hållbara samhället

som vi alla strävar efter.


Vi måste aktivt arbeta för att lyfta fram socialpolitikens betydelse och få en bredare

förståelse för dess inverkan på vårt samhälle och dess mest utsatta medborgare.


Jag övertygad om att för att bekämpa kriminalitet på ett effektivt sätt, måste vi först

förstå dess rötter. En av de viktigaste orsakerna till kriminalitet är utanförskap, då människor

känner sig utestängda från samhället och saknar möjlighet att få delta och bidra till samhället. Detta kan leda till känslor av hopplöshet och desperation, vilket i sin tur kan leda till kriminalitet.


Genom att arbeta för en inkluderande och rättvis samhällsstruktur, kan vi minska utanförskap och därmed också bekämpa kriminalitet på ett mer långsiktigt sätt. För vi förtjänar alla att känna trygghet och gemenskap i våra liv.

Människor tilsammans. Samhällsfrågor och Socialpolitik är oerhört viktiga frågor för Fredrick Federley.

Vi gör det tillsammas!


Jag övertygad om att frågor som ekonomisk frihet, individuella rättigheter och klimatmässigt ansvarstagande är avgörande för att skapa ett rikt och blomstrande samhälle.


Det är viktigt att ta ansvar för vår planet och arbeta för en hållbar miljö genom att satsa på forskning och utveckling av förnybara energikällor. Samtidigt ser jag socialpolitiken som en viktig del för att skapa ett rättvist och inkluderande samhälle.


Jag kommer att fortsätta att kämpa för en balans mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa, oavsett i vilken form det är, och jag uppmanar alla att delta i debatten och arbeta tillsammans för att skapa ett starkt och hållbart samhälle för alla medborgare.


Fredrik Federley

Bild på Fredrick Federley