Fredrick Federleys hemsida med nyheter och dagsaktuella inlägg.

Nya sätt att smuggla hundar

Enligt en artikel TT skrivit idag slog Tullen rekord med drygt 550 stoppade hundar år 2022. Dräktiga tikar har flera gånger hittats.

2023-01-31


Hundarna transporeras ofta under oacceotabla och djupt plågade former till Sverige. Ett nytt fenomen är att dräktiga tikar har upptäcktsa av Tullen. Troligen är det lättare att få en köpare att tro att allt är i sin ordning om det inte bara är valpar som finns på plats vid köp utan även tiken.

Påföljderna dvs straffen för denna typ av brott är så pass låga att rättsvårdande myndigheter bryr sig föga. Tullen har gjort bra insatser men troligt är mörkertalet enormt. Vi vet inget om status på de djur som kommer in och de riskerar så småningom att bli föremål för avel och därmed kan fel som vi avlat bort komma åter. 

Vi vet heller inget om psyket kring dessa hundar eller hur de haft det innan. Sker något tragiskt med en hund som är smugglad till Sverige är risken stor att det leder till restriktioner för alla som tar sitt ansvar och köper hund enligt konstens alla regler. 

Det behövs folkbildning, skärpta påföljder och ökad prioritering samt resurser för att få stopp på detta. 

- Fredrick Federley


Hundterrorn i Malmö

I två års tid harmar det anmälts. I måndags skadades två hundar.

2023-01-17


Vassa föremål inbakade i bullar av olika de slag och utlagda längs populära promenadstråk. En mardröm för de flesta men en verklighet för hundägare i Malmö. I två års tid har detta anmälts upprepade gånger. Inget verkar ske. Lagstödet är svagt och intresset litet. Detta måste dock snarast åtgärdas. Troligen skulle kombinationen kameror och patrullbilar i väntan på ändrad lagstiftning göra en hel del. Men så sent om i måndags skadades två hundar och en undkom på ren tur.

Vi förstår alla att det finns mycket att göra i vårt samhälle idag. Men det går att göra mer. Att inget görs på detta område visar på att det är lätt att läsa sin egen hund men svårare att engagera sig för andra. Alla former av djurplågare bör precis som misshandel, övergrepp mm på människor vara mycket strikte reglerat med stränga straff.

Allt annat talar för att det finns en underlåtenhet men våldsdåd och övergrepop på människor och djur. Inget av dem är det minsta acceptabelt, bör snarast lagföras och personen i fråga ges en chans till att tänka om och bättra sig.

Dessa terrorhandlingar mot hundar i Malmö går att likna vid att lämna att en sprängladdning efter sig för att skada de som kommer efter. Det har endast ett syfte och det är att hundar ska skadas, lida och dö. Detta måste stoppas å det snaraste.


- Fredrick Federley


Vi får inte glömma djurskyddet

Hundar, till vilket pris som helst?

2023-01-11


Det är få som idag lyfter frågor om djurskydd men det finns en hel del kvar i EU att göra. Långväga transporter från tredje land fortsätter reta gallfeber på många EU-medborgare. Svårigheten att inför krav om ventilation för djur som transporteras i stor hetta likaså.


Vi kan också se hur pandemin och människors längtan efter hundar har spätt på en illegal marknad där handel med valpar har blivit enormt lönsamt. Vi vet inte under vilka former de valparna fått sin start i livet, vilka eventuella genetiska defekter de bär på eller hur de blivit vaccinerade.


Den ökade efterfrågan på hund har gett högre priser. Kan du få en hund från Östeuropa med illegal import till en spottstyver av vad en seriöst uppfödd valp i Sverige kostar, och därtill få den i närtid, är det inte svårt att förstå att det lockar. Hunden kan dessutom visa sig vara en enorm fin familjemedlem. Men vi ska inte glömma att man göder kriminell verksamhet ch riskerar att importera problem till våra egna hundar.


- Fredrick Federley