Fredrick Federleys hemsida med nyheter och dagsaktuella inlägg.

Hur ska vi ha det med gruvorna och energin?

Vi har ett dilemma och det måste lösas. Ekvationen går inte ihop.


2023-04-25


Det finns alltid motstättningar i samtiden och i debatten. Tvetydiga ståndpunkter där räkenskaperna inte går ihop. En sådan är vår självklara vilja att fylla våra liv med teknologi som underlättar arbete, livet och som roar oss. Men så fort det påtalas att förutsättningarna för att vi ska kunna ha det som vi vill är grubrytning möts motstånd.


På samma sätt förväntar vi oss alla att det ska finas gott om bilig el när vi vill ha den. Om vän av ordning då påtalar att vi behöver öka energiproduktionen så är de flesta med på noterna. "Så länge det inte sker nära mig". 


När både gruvor och energiproduktion möter motstånd innebär det inte att det inte skapas el eller att det inte utvinns nödvändiga mineraler. Det kommer bara att göras någon annanstans och under andra former. För mineralernas del innebär det inte sällan att de istället utvinns i länder med minimala om ens några miljöhänsyn. Lägg därtill arbetsförhållanden vi inte vil veta något om och att det ofta gynnar regimer vi kanske inte vill gynna eller vara i beroendeställning till.


Den ökade medvetenheten om hur skört vår system av varutransporter är som prövades under coronpandemin och i inledningsfasen av det rysska anfallskriget mot Ukraina kanske har sått ett frö. Att ha egen produktion där vi har uppsatta regler för miljö, arbetsmiljö osv ger oss ökad säkerhet både produktionsmässigt för en växande industri och för ökad elsäkerhet.  


Någon gång kommer vi behöva få ekvationen att gå ihop. För en dag ändrs förutsättningarna plötsligt och på mett sätt vi inte kunnat förutse. Är vi då inte redo blir konsekvenserna digra. För miljö, klimat, människor och ekonomi. 


- Fredrick Federley

Klädernas intåg i klimat och miljödebatten?

Det har varit bra segt men det verkar ljusna.

2023-01-31


I valet till Europaparlamentet 2019 försökte jag att lyfta frågan om klädernas påverkan på miljö och klimat. Intressetvar inte ens ljummet. Kor och flygplan hade allt ljus riktat på sig men klädindustrin som har än större påverkan befann sig i skugga.

Det har funnits en del initiativ kring den endkildes klädkonsmtion med uppmaningar till att köpa mer second hand och försöka att ha en garderob som möjliggör många alternativ med färre plagg. För de som går på större galatillställningar hyrs alltmer framförallt klänningar. 

Bland annat H&M har med tiden infört olika system för återvinning av klädifbrer. men fortfarande är den en industri som har enorm utvecklingspotential. I förra veckan rapporterades om nya industrisatsningar för att återvinna fibrer och det verkar som att det börjar att röra på sig.

Vi har återvinningsmål och ambitioner för många typer av material och prpodukter men ambitionerna för fibrer är för svaga. Ett fastare grepp om frågan skulle snabba upp uppbyggnaden av återvinningssystem och indsutri för att kunna hantera det hela. Hos befolkningen finns stöd men det är ännu för svårt.

Klädinsdustrin har enomra CO2-utsläpp, massivt användande av kemikalier, dåliga arbetsförhållanden, massiv vattenanvändning för bomullsproduktion och listan kan göras ännu längre.

Här finns stora vinster att göra både avseende miljö, klimat, arbetsrätt och cirkulär ekonomi i en industri som ännu är i sin linda.


- Fredrick Federley

Långsiktighet tack!

Vi får inte lägga krokben för industrin.

2023-01-11


För dagen är det relativt tyst i klimatdebatten. Såväl pandemi som krig har satt andra saker högre på dagordningen. Men det händer mycket. En industriell revolution pågår och de avsiktsförklaringar som politiker gjort under de senaste tio åren används som grund för långsiktiga ekomiska stora investeringar.


Skulle de prioriteringarna börja ruckas på, vilket vi tyvärr kan ana, i den nuvarande regeringens sänkta ambitioner är det en stor risk att enorma investeringar inte bär sig på uträknad tid. Industriella satsningar kräver långsiktighet och stabila villkor. Ändras de i grunden risker det att leda till att framsynt svensk industri får benen undanslagna.


Resultatet kan bli att det tar längre tid att nå de klimatpolitiska målen, det tar längre tid för svenska industri att vara konkurrenskraftiga på en global marknad och ekonomin kring klimatomställningen som börjar ta fart kan komma att saktas in.


- Fredrick Federley