Fredrick Federleys hemsida med nyheter och dagsaktuella inlägg.

Social oror i ett hårt klimat?

Vem tar debatten?

2023-01-11


Hur ska vi förbereda oss inför det som nu sker och som mest troligt håller i sig över nästa vinter?


Finns det risk för social oro med det hårdnande ekonomiska klimatet? Det är inte längre endast de som fallit ur eller som har den svåraste ekonomiska situationen som drabbas utan oron och svårigheterna klättrar uppåt på den ekonomiska stegen.


Detta är något vi alla vet och kan räkna ut. Men vem tar den debatten vidare?


- Fredrick Federley


Vart tog politikerna vägen?

Kyrkan och frivillga tar ansvar!

2023-01-09


När detta skrivs är det mitt i kalla vintern. De av våra medmänniskor som inte har tak över huvudet lider svårt. VI slog oss en gång i tiden för bröstet att det endast var i storstäderna det behövdes härbärgen. Idag behövs de även i mindre städer.


Det är slående hur ett så starkt välfärdsland som Sverige ändå är misslyckas med att ta hand om de som befinner sig längst ifrån vad vi skulle kalla ett svenssonliv. Systemen är starka och till stor hjälp men när du väl faller ur är det kyrkorna och frivilligorganisationerna som tar ansvaret samhället förut gjorde.


Varför för ingen deras talan idag? Har vi blivit ett så pass kallt land att vi inte ids engagera oss?


Dagligen ser vi stordåd göras, viljan att skänka är enorm och stora insatser görs. Men i det offentliga samtalet ger en gaska omskakande situation som bäst korta nyhetsblänkare när välgörenhetsorganisationerna larmar. Den politiska debatten uteblir. Än mer förslagen och lösningarna.


- Fredrick Federley